POLJIČKI RJEČNIK (u pripremi)

Poljički rječnik

POLJIČKI RJEČNIK (u pripremi)

Poljički rječnik istinsko je kulturno dobro važno za očuvanje poljičkog govornog i kulturnog identiteta

• 960 stranica u boji, B5 format (24×16,5 cm)
• tvrdi uvez, PVC folija, zaštitna kutija
• 20.000 obrađenih natuknica
• dvije stručne studije o Poljicima
• onomastički prilozi
• toponimi itd.

Vidi prilog objavljen u Slobodnoj Dalmaciji od 29. svibnja 2017.: http://www.slobodnadalmacija.hr/scena/kultura/clanak/id/488685/tko-u-poljicima-nije-domaci-taj-je-jean-evo-sto-smo-sve-to-saznali-u-mosorskim-kucama

Vidi prilog objavljen na Hrvatskoj televiziji (HTV4) od 29. svibnja 2017.: https://youtu.be/-vg4s71ZTjM

ISBN: P001 Kategorija:
Izdavač: Croma Co.
Oznaka proizvoda: 2089

Opis proizvoda

Sažetak:

Uz Poljički statut kao vrhunac političkog i kulturnog dosega Poljičke knežije, najvrijednije blago nastalo na poljičkom tlu jest – poljički govor (idiom) značajan za hrvatsku pravnu povijest kao i za naš hrvatski jezik uopće. Kako bi se ovo stoljećima taloženo jezično blago sačuvalo za buduće naraštaje Poljičana (i ne samo njih), ukazala se potreba za izradom Poljičkog rječnika koji bi uz svoju osnovnu leksikografsku funkciju, zbog brojnih posebnosti poljičkog podneblja imao i dodatnu povijesno-kulturološku dimenziju.

Iz navedenih razloga i na inicijativu Ante Mekinića kao izdavača i voditelja projekta, izazov da se ovo kapitalno djelo napravi prihvatio je iskusni filolog, komparatist i slavist Srećko Lorger iz Splita, uz stručnu pomoć dr. sc. Dijane Ćurković, dijalektologinje u zvanju znanstvene suradnice zaposlene u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Poljički rječnik imat će najmanje 12.000 natuknica (lema) obrađenih po svim suvremenim leksikografskim standardima.

Kako će mnoge natuknice sadržavati više istoznačnica ili sličnoznačnica, može se govoriti o korpusu od približno 20.000 riječi koje podjednako prezentiraju starije i mlađe slojeve poljičkog leksika. Uz spomenuti jezični fundus, rječnik će obilovati i brojnim drugim onomastičkim prilozima o Poljicima i Poljičanima te njihovim specifičnim obilježjima, a uz opsežnu bibliografiju radova o Poljicima imat će i dvije stručne studije o Poljicima i to lingvistički opis i povijesno-kulturni osvrt. Strukturiran na prethodno opisan način, Poljički rječnik bit će pozamašna knjiga od 960 stranica B5 formata (16,5 x 23,5 cm) u tvrdom uvezu sa zaštitnom folijom, kako i priliči knjizi neprolazne vrijednosti.

 

Recenzija knjige Poljički rječnik (1)

(1) Datum recenziranja: 29. listopada 2015.

(2) Podaci o recenzentu:

Recenzentica: dr. sc. Ivana Kurtović Budja, znanstvena suradnica

MBZ: 229855

Ustanova: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Adresa ustanove: Ulica Republike Austrije 16, 10000 Zagreb

(3) Posljednjih je dvadesetak godina znatno narastao broj objavljenih dijalektalnih rječnika, i to rječnika govora svih triju narječja. Nažalost još nemamo niti jednog rječnika poljičkih govora – niti pojedinačnoga govora niti cjeline. Poljički rječnik će popuniti tu prazninu. Rječnik će imati oko 12 000 natuknica, a zanimljiv je po tome što će pokriti pripadnost poljičkih govora dvama narječjima: čakavskom i štokavskom, odnosno južnočakavskom dijalektu i novoštokavskom ikavskom dijalektu. Do sada u Hrvatskoj još nemamo takvih rječnika te sama ta činjenica govori o koliko je složenom poslu riječ.

Poljički govor je baštinik u Hrvatskoj nemjerljive pisane tradicije, počevši od Poljičkoga statuta pa dalje. Vrijednost svakodnevnoga života u Poljicima prepoznata je u smislu materijalne i nematerijalne kulture (npr. poljički soparnik na Listi nematerijalnih kulturnih dobara RH) te samo nedostaje jedan veliki, sveobuhvatni rječnik koji će zabilježiti oba ta dijela baštine i sačuvati ga kako bi mlađe generacije znale odakle su i kamo pripadaju. Poljički rječnik će biti strukturiran tako da poslije natuknice dolazi gramatički opis, zatim definicije te na koncu primjeri rečenica u kojima se pojavljuje riječ iz natuknice. Taj će dio natuknice svakako biti najzanimljiviji prosječnom čitatelju jer će donositi zgode i razmišljanja konkretnih ljudi u konkretnom mjestu. Rječnik će biti iznimno koristan svim dijalektolozima, ali će u njemu naći građe za svoja istraživanja i stručnjaci drugih disciplina: etimolozi, etnolozi, antropolozi. Ne manje važno je da će rječnik rado koristiti izvorni govornici poljičkih govora, a svakako će biti dobro uputiti na njega studente kroatistike, kroatologije ili etnologije.

Rukopis Poljičkog rječnika popunjava leksičku mrežu hrvatske dijalektologije u smislu da donosi građu s kojom javnost još nije bila upoznata. Napisan je u skladu s tradicijom pisanja takvih rječnika te donosi obilje jezične građe i podataka. Rječniku prethodi studija u kojoj je gramatički opisan govor.

Zbog svega navedenoga rukopis knjige Poljički rječnik izdavačke kuće CROMA Co. iz Stobreča zaslužuje svaku potporu u izdavanju.

 

Predmet: Recenzija knjige Poljički rječnik (2)

(1) Datum recenziranja: 23. kolovoza 2016.

(2) Podaci o recenzentu:
Recenzent: prof. dr. sc. Josip Lisac, redoviti profesor

MBZ: 079151

Ustanova: Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku
Adresa ustanove: 23000 Zadar, Obala kralja P. Krešimira IV. 2

(3) Nakladnik Croma Co. – Stobreč priprema Poljički rječnik koji bi trebao biti objavljen 2017. Već dvadesetak godina izvanredno je oživjela hrvatska dijalekatna leksikografija, a u tom kontekstu moramo promatrati i djelo što se priprema.

Poljički rječnik zamišljen je drugačije nego mnogi drugi hrvatski dijalekatni rječnici. Oni, naime, obično sadrže leksik živoga govora, uz manja odstupanja. Poljički rječnik zamišljen je tako da objedinjuje leksik od Poljičkoga statuta i brojnih drugih djela starijih i novijih vremena do živoga govora današnjih Poljičana. Razumije se da je to veliki posao, izvanredno zahtjevan i kompliciran. Složenost posla ogleda se u prožimanju staroga i novoga, zapisanoga i izgovorenoga. Kad je riječ o živu govoru, kompliciranost je osobito u tom što su Poljica akcenatski vrlo različito područje gdje su se sretale i još žive čakavske i štokavske crte i njihova mješavina. Zato je pouzdana akcentuacija od najveće važnosti, budući da će biti puno riječi naglašenih na najmanje dva načina. U knjizi je predviđena i obradba jezičnih osobina i povijesno-kulturni osvrt, pa će to biti i dodatna vrijednost jedinstveno zamišljenoga djela. Reklo bi se da očekujemo opsežno djelo koje je čitateljima potrebno podrobno objasniti jer je riječ o spoju staroga i novoga, a čitatelji moraju već iz uvoda znati što od djela mogu očekivati i dobiti. U tom smislu neizbježan je temeljit opis posla i obrazloženje postupaka pri izradi djela. Poljički rječnik priređivača, urednika i nakladnika Ante Mekinića okupio je suradnike koji mogu osigurati pouzdano, obuhvatno i cjelovito ostvarenje.

To su razlozi da svesrdno podržavam pripremu i objavljivanje Poljičkoga rječnika koji će pred znanstvenu i kulturnu javnost donijeti izvanredno mnogo vrijednosti kraja koji je hrvatskom jeziku dao velika djela i stvaratelje neprolazne vrijednosti.

ee.jpg

“Promocija knjige Svjedok vremena umirovljenog ravnatelja Zavoda za urbanizam Draška Bižace bila je prilika da se na jednom mjestu vide urbanisti i arhitekti iz vremena kad je planiranje grada pridonosilo skladnijem razvoju Splita.”

Sandi Vidulić, novinar "Slobodne Dalmacije"
slaven-bilic.jpg

„Garberova knjiga Hajduk u sto i jednoj priči čini me još ponosnijim što sam i osobno kaplja vrimena u Hajdukovoj vječnosti.“

Slaven Bilić, bivši igrač i trener Hajduka
zdravko-reic.png

Hajduk u sto i jednoj priči je najbolja knjiga o Hajduku dosad!“

Zdravko Reić, novinar
ivo-josipovic.jpg

Dalmacija – hrvatska ruža svjetova je velika i važna knjiga jer Dalmaciju predstavlja kao dio naše suvremenosti, ali i kolijevku civilizacije te prostor koji i danas za Hrvatsku ima veliki značaj.“

dr. sc. Ivo Josipović, bivši Predsjednik RH
mladen-krnic.jpg

Dalmacija – hrvatska ruža svjetova je Dalmaciji pravi pravcati spomenik od slova.“

Mladen Krnić, novinar
damir-sarac.jpg

Dalmacija – hrvatska ruža svjetova sadrži sve što ste oduvijek željeli znati o našoj najstarijoj regiji.“

Damir Šarac, novinar
boris-skvorc.jpg

„Knjiga Dalmacija – hrvatska ruža svjetova obrađuje Dalmaciju stilski i metodološki vrlo različito ovisno o autoru, temi i tipu teksta, pa se može otvoriti bilo gdje, a da se čitatelj u nju uživi i krene u avanturu čitanja.“

prof. dr. sc. Boris Škvorc, recenzent izdanja
ivana-dujmovic.jpg

Splićani – obitelji i prezimena libar je splitskog ponosa i slave.“

Ivana Dujmović, novinarka
nenad-camby.jpg

„Kuzmanićev libar Splićani – obitelji i prezimena izvrstan je prikaz povijesti Splita u tadašnjem vremenu i prostoru.“

akademik Nenad Camby
ivana-prijatelj-pavicic.jpg

„Knjiga Dalmacija – hrvatska ruža svjetova je svojevrsni veliki opći dalmatinski antologijski leksikon – sinteza o Dalmaciji kakve do sad nije bilo i koju bi morala imati svaka obitelj, napose dalmatinska.”

prof. dr. sc. Ivana Prijatelj-Pavičić, recenzentica izdanja
Jerko-Bezic.jpg

Pripovid o Dalmaciji veliki je pothvat, opsežan i raznolik doprinos glazbenoj kulturi Dalmacije ali i cjelokupnoj hrvatskoj glazbenoj kulturi i umjetnosti.“

akademik Jerko Bezić, etnomuzikolog i recenzent izdanja
iva-korbler.jpg

Pripovid o Dalmaciji je savršen proizvod za europsku promociju Hrvatske.“

tomislav-ladan.gif

Jezikomjer će pomoći mnogima, ali najviše onima koji žele da im se pomogne. Knjiga podsjeća na kutiju s blagom, pa je tako treba i tretirati.“

tijana-pavlicek.jpg

Jezikomjer je rješenje za svakoga, bez obzira jeste li učenik ili profesor, ili građanin koji samo želi znati najvažnije stvari o svome jeziku.“

prof. Tijana Pavliček, knjižničarka
Telefon: +385 (0)21 325 425
Fax: +385 (0)21 326 425
21311 Stobreč, Hrvatska
Stepinčeva 27